ที่อยู่ :

อาคารสยามเซ็นเตอร์ ห้องเลขที่ 150 ชั้นที่ 1 เลขที่ 979 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

ติดต่อสาขาสยามเซ็นเตอร์ โทร 02-2513599

ติดต่อสำนักงาน โทร 02-5417596 ต่อ 105 , 0897618450

Facebook : Theatre
Instagram : theatrebangkok

Email : theatrebangkok@hotmail.com
Line : @theatrebangkok